วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

สวดมนต์...เอาบุญให้เมืองไทยร่มเย็นมีนักวิทยาศาสตร์รวบรวมน้ำจากทั่วโลก
มาแช่แข็งเพื่อดูผลึก  ปรากฏว่า...
แม้น้ำจะใสเหมือนๆกัน
แต่ผลึกกลับแตกต่างกัน
น้ำจากแหล่งดี อย่างน้ำแร่
ผลึกจะเป็นเหลี่ยมสวยงาม
แต่น้ำเสีย หรือน้ำที่ได้มาจากแหล่งที่สิ่งแวดล้อมไม่ดี
ผลึกกลับบิดเบี้ยวไม่สวยงาม

เมื่อเปิดเสียงสวดมนต์ หรือติดข้อความเชิงบวกไว้ข้างขวด
น้ำกลับมีผลึกที่สวยงามมากๆ
ซึ่งผลึกน้ำที่สวยงามนี้  ถูกค้นพบว่า...
สามารถดูดซึม และชะล้างสารพิษในเซลล์ร่างกายของเราได้เป็นอย่างดี

ในเมื่อ เสียงสวดมนต์ยังมีผลดีต่อน้ำที่เป็นของหยาบ
ใจของเรา ก็ยิ่งต้องเป็นเช่นนั้น

ใจที่เป็นสมาธิ และความคิดเชิงบวก
นักวิทยาศาตร์ค้นพบว่า
มีผลดีต่อร่างกาย
ถึงขนาดสามารถช่วยรักษาและฟื้นฟูโรคร้าย อย่างโรคมะเร็งได้เลย

เสียงสวดมนต์เป็นคลื่นเสียง
อานิสงส์จึงแผ่ขยายไปยังสิ่งแวดล้อม คนรอบข้างด้วย

มีชาวสวนทุเรียน
ทดลองเปิดเสียงสวดมนต์ให้ทุเรียนฟัง  ปรากฏว่า...
ทุเรียนนอกฤดูมีผลผลิตเพิ่มจาก 3 ตัน เป็น 20 ตัน


ในยุคพุทธกาล
มีกบชอบฟังธรรม
มีค้างคาวชอบฟังเสียงสวดมนต์
พวกมันไม่รู้ความหมาย แต่ก็ชอบ ตายไป
ล้วนเกิดเป็นเทพบุตรบนสวรรค์ทั้งสิ้น

หรือเหตุการณ์ที่พระพุทธเจ้าทรงให้สวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
เพื่อแก้ปัญหาภัยพิบัติเมืองไพศาลี
ขจัดปัญหาข้าวยากหมากแพง โรคระบาด ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลได้สำเร็จ
จนกลายเป็นพุทธวิธีตัวอย่าง  ที่บ้านไหนเมืองไหนเกิดปัญหา
ผู้ปกครองก็จะนำประชาชนสวดธรรมจักรจนกว่าจะผ่านพ้นอุปสรรคไปได้


ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
บทสวดนี้ทำให้พระรัตนตรัยครบองค์สาม
พระอัญญาโกณฑัญญะมีดวงตาเห็นธรรมและได้บวช
จึงเป็นบทสวดแห่งการลงหลักปักฐานพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง
สวดธรรมจักรบทเดียว
เป็นการบูชาทั้งพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์
ยิ่งไปกว่านั้น  ธัมมจักฯ
มิใช่แค่สรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยเหมือนบทสวดอื่นๆทั่วไป
แต่ยังว่าด้วย how to วิธีการแห่งการบรรลุธรรมคือ ...
"มัชฌิมาปฏิปทา  อริยสัจ 4  มรรคมีองค์ 8" อีกด้วย

ประเทศไทย
เกิดความแตกแยก
เกิดความวุ่นวายทางศาสนา
เจอพิษเศรษฐกิจ การเมือง สังคม
โดยเฉพาะโลก
ที่กำลังสุ่มเสี่ยงเกิดสงครามโลกครั้งที่ 3
อย่าคิดว่า เราจะไม่ได้รับผลกระทบนะครับ
ข้าวยากหมากแพง
เงิน เพียรสะสมมาทั้งชีวิต
เกิดสงครามที มีค่าแค่กระดาษใบหนึ่ง
ดูอย่างผู้อพยพโรฮีนจา ซีเรีย หนีตายวุ่นวายไปทุกประเทศ
ถ้าเกิดสงคราม  เราจะต้องหนีตาย
หรือต้องเป็นที่รองรับผู้อพยพ
ในสงครามประเทศไทยจะวางตัวอย่างไร
ถ้าเลือกข้าง ก็เท่ากับเอาตัวเองเข้าไปในสงคราม
จะเป็นกลางก็ไม่ง่าย เพราะทุกประเทศต่างก็แสวงหาพันธมิตร
เกาหลีเหนือ อยู่ใกล้เรานิดเดียว
เป็นไปได้ว่า ฐานทัพทั้งสองฝ่าย
อาจตั้งอยู่ในประเทศเพื่อนบ้าน ติดชายแดนเรา
เขาโจมตีกัน ยิงนิวเคลียร์ พลาดองศาเดียวก็อาจจะเป็นกรุงเทพ
ใช้อาวุธเคมี ลงที่ประเทศเขา แต่อาจแพร่เชื้อมาหาเราทางอากาศ

คงดีไม่น้อย...หากคนไทยทุกคน
ช่วยกันเปลี่ยนแปลงตัวเอง สังคม สิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น
ด้วยการสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตรทุกวัน
เพิ่มบุญให้กับประเทศ

พลังของทุกคนรวมกัน  เหมือนไผ่ที่รวมเป็นมัด
ยิ่งใหญ่ก็ยิ่งแข็งแรง
ล้านคน เปล่งเสียงธรรมจักรล้านจบ  สวดซ้ำๆทุกวัน
อาจสามารถเยียวยาแก้ปัญหาวิกฤตการณ์
และเป็นหนทางนำพาประเทศชาติและโลกสู่สันติภาพที่แท้จริงโดย  Dare เดวิลล์ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น