วันพุธที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

เป้าหมายควรเป็นสิ่งที่สำคัญกว่าตัวเราเองMark Zuckerberg  ได้กล่าวไว้ในสุนทรพจน์งานฉลองจบการศึกษาของฮาร์วาร์ด

"เป้าหมายควรเป็นสิ่งที่สำคัญกว่าตัวเราเอง"


เป้าหมายร่วมกันของทุกคนในสังคม จะสร้างความสุขที่แท้จริงให้กับมนุษย์ได้"
โครงการสวดธัมมจักกัปปวัตนสูตร  77,777,777  จบ
และเป้าหมายสวดธรรมจักวันละล้านจบทั่วโลกของหลวงพ่อธัมมชโยนั้น
นี่แหละคือเป้าหมายร่วมกันของมนุษย์ทุกๆคน
ที่จะสร้างความสุขและสันติภาพที่แท้จริงให้กับโลก

เริ่มโครงการด้วย  3  เดือน  1  ล้านจบ
ผ่านไป  1  ปี 3  วัน สวดได้  1  ล้านจบ
ก็เหมือนกับ  facebook
ที่เปิดตัวด้วยวัตถุประสงค์เพียงแค่ต้องการเชื่อมต่อ
สังคมมหาวิทยาลัย  Harvard  เข้าด้วยกันเท่านั้น
ทว่าตอนนี้ facebook
 กลับเชื่อมทุกคนในโลกเข้าด้วยกันเป็นสังคมเดียว
ที่มีชื่อว่า  " social network"

ในอดีตมีมากกว่า  300,000  คนเคยทำงานร่วมกันที่จะส่งคนไปดวงจันทร์
มีมากกว่าล้านคนที่เป็นอาสาสมัครในการป้องกันโลกจาก โรคโปลิโอ
มีมากกว่าล้านคนที่ได้สร้างเขื่อน  Hoover dam  และ โครงการขนาดใหญ่อื่นๆ

ขอเพียงเรามีใจเดียวกัน  ชักชวนและร่วมมือกัน
โลกแห่งสันติภาพที่แท้จริงก็จะเกิดขึ้นเอง

ถ้า  Mark Zuckerberg  รอที่จะเข้าใจในทุกๆเรื่องว่า...
จะเชื่อมต่อทุกคนในโลกได้อย่างไร
ตอนนี้  Facebook  ก็คงไม่เกิดขึ้น

ธรรมจักรจะ  change the world  ได้อย่างไร?
พระพุทธเจ้าพระองค์เดียว กับธรรมจักรบทนี้
ยังทำให้พระพุทธศาสนาดำรงคงอยู่ได้มาถึง  2,500  กว่าปี

"เมื่อนกน้อยสีน้ำเงินยังบินข้ามสายรุ้งได้ แล้วทำไมคนอย่างเราจะทำไม่ได้"โดย  Dare เดวิลล์


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น