วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

วัดพระธรรมกาย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และจิตใจ !
มี  365  คดีและ  58  หมายจับ
ที่หลวงพ่อธัมมชโยและวัดพระธรรมกายได้รับจากเจ้าหน้าที่รัฐ
ในขณะที่ลูกศิษย์วัดพระธรรมกายก็ยังคงสวดธรรมจักร 
ปฏิบัติธรรม จัดพิธีงานบุญตามปกติ

รู้หรือไม่ว่า...แสนคนมาปฏิบัติธรรมกันแต่ละครั้ง
ต้องใช้รถบัสกี่คัน  แต่ละคันก็ต้องแวะระหว่างทาง
เติมน้ำมัน เติมเสบียง ซื้อของฝาก
เศรษฐกิจหมุนเวียนไม่รู้เท่าไหร่
ข้าว  เนื้อ ผัก  ผลไม้  กี่สิบตัน
ที่ถูกนำมาปรุงเป็นอาหาร  3  มื้อ 
ให้สาธุชนอิ่มท้องระหว่างการปฎิบัติธรรม
นักเศรษฐศาสตร์รู้กันดีว่า สิ่งเหล่านี้
ล้วนเป็นการอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ
ลงไปสู่ประชาชนรากหญ้าโดยตรง
โดยไม่ต้องใช้เงินจากภาษีแม้แต่บาทเดียว

สิ่งก่อสร้างในวัดพระธรรมกาย
อย่างมหาธรรมกายเจดีย์  วิหารคด ฯลฯ
สถานที่รองรับคนมาปฏิบัติธรรมพร้อมกันล้านคน
อาคารสองชั้นยาว  4  กิโลเมตร กับลานปฏิบัติธรรมกลางแจ้ง
ในพื้นที่  1  ตารางกิโลเมตร
ต้องใช้เหล็ก ปูน หิน ดิน ทรายเท่าไหร่
สร้างอาชีพให้กี่ร้อยกี่พันคน
เพื่อให้อาคารสถานที่อยู่ได้เป็น  1000  ปี
เสาเข็มก็เกือบหมื่นต้นแล้ว
ผู้รับเหมารายย่อยรายใหญ่ ต่างได้ลืมตาอ้าปาก
วิศวกร สถาปนิก  เครื่องจักร รถบรรทุก รถเครน
ทุก Process ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง
ล้วนได้ประโยชน์จากการสร้างศาสนสถานนี้ทั้งสิ้น

ทำให้คนมีศีลธรรม  ประชาชนมีรายได้  ช่วยชาติกระจายรายได้
ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมในยุคข้าวยากหมากแพง
สังคมแตกแยก ประชาชนเสื่อมถอยจากศีลธรรมให้ขนาดนี้
แต่กลับถูกประเคนด้วยสารพัดข้อกล่าวหา
และการค่อนแคะของสื่อมวลชนไม่เว้นแต่ละวัน
คุณยังต้องการอะไรจากวัดพระธรรมกายอีกหละครับ


โดย  Dare เดวิลล์ 
27 พฤษภาคม 2560


1 ความคิดเห็น:

 1. พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เล่ม ๑
  ด้วยว่า บุคคลผู้ประทุษร้ายต่อบุคคลผู้ไม่ประทุษร้าย ย่อม ถึงความพินาศฉิบหายด้วยเหตุ ๑๐ ประการเป็นแท้ " ดังนี้แล้ว เมื่อจะ
  ทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรม จึงได้ทรงภาษิตพระคาถาเหล่านี้ว่า
  ๗. โย ทณฺเฑน อทณฺเฑนสุ อปฺปทุฏฺเสุ ทุสฺสติ
  ทสนฺนมญฺตร าน ขิปฺปเมว นิคจฺฉติ
  เวทน ผรุส ชานึ สรีรสฺส จ เภทน
  ครุก วาปิ อาพาธ จิตฺตกฺเขป ว ปาปุเณ
  ราชฺโต วา อุปสคฺค อพฺภกฺขาน ว ทารุณ
  ปริกฺขย ว ญาตีน โภคาน ว ปภงฺคุณ
  อถ วาสฺส อคารานิ อคฺคิ ฑหติ ปาวโก
  กายสฺส เภทา ทุปฺปญฺโ นิรย โส อุปปชฺชติ.
  " ผู้ใด ประทุษร้ายในท่านผู้ไม่ประทุษร้ายทั้ง
  หลาย ผู้ไม่มีอาชญา ด้วยอาชญา ย่อมถึงฐานะ ๑๐
  อย่าง อย่างใดอย่างหนึ่งพลันทีเดียว คือ ถึงเวทนา
  กล้า ๑ ความเสื่อมทรัพย์ ๑ ความสลายแห่งสรีระ ๑
  อาพาธหนัก ๑ ความฟุ้งซ่านแห่งจิต ๑ ความขัดข้อง
  แต่พระราชา ๑ การถูกกล่าวตู่อย่างร้ายแรง ๑ ความ
  ย่อยยับแห่งเครือญาติ ๑ ความเสียหายแห่งโภคะ
  ทั้งหลาย ๑ อีกอย่างหนึ่ง ไฟป่าย่อมไหม้เรือน

  ตอบลบ