วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

วัดพระธรรมกาย สอนให้รักความสะอาด

ห้องน้ำสาธารณะ ใส่รองเท้าเข้าห้องน้ำ
เหยียบดินโคลนเข้ามาเจอตะไคร่เจอน้ำแฉะๆ
ทั้งสกปรกทั้งลื่น ผู้สูงอายุอาจเกิดอันตราย
หกล้ม  กระดูกหัก  หัวฟาดพื้น
แม้อาจไม่ถึงชีวิต  แต่ก็ต้องรักษาตัวกันนาน

ที่วัดพระธรรมกาย
จึงมีบริการรองเท้าให้เปลี่ยนก่อนเข้าห้องน้ำ

มีสติ๊กเกอร์
"ต้องทำให้คนที่มาใช้ห้องน้ำต่อจากเรา 
รู้สึกเหมือนกับว่ามาใช้เป็นคนแรกเสมอ"
ติดไว้ที่ประตู
ซึ่งคุณยายอาจารย์จันทร์ขนนกยูง ผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกาย
ได้ทำเป็นต้นแบบ  ให้ลูกศิษย์ได้ยึดถือเอาเป็นแบบอย่าง
ประโยคสั้นๆ  แต่ทุกคนรู้ว่าจะต้องทำอะไร

เสร็จจากการทำธุระ  ฝารองนั่งเปียก มีผ้าให้เช็ด
อาบน้ำพื้นเปียก มีไม้ม็อบ มีที่รีดน้ำให้ทำความสะอาด
ทุกคนต่างช่วยกันทำ รับผิดชอบห้องน้ำที่ตนใช้  ไม่มีใครสั่ง
แต่ทำด้วยความสมัครใจ  จนกลายเป็นนิสัยรักความสะอาด

ห้องน้ำสาธารณะที่วัดพระธรรมกาย  จึงแห้งสนิท
ไม่ต้องมีน้ำหอมดับกลิ่น ไม่ต้องมีแม่บ้านมาทำความสะอาดทุกชั่วโมง
สะอาด เหมือนห้องน้ำส่วนตัวที่บ้าน

สิ่งเหล่านี้  กำลังถูกถ่ายทอดและปลูกฝัง
ไปยังเด็กนักเรียนหลายแสนคนทั่วประเทศ
ด้วยการฝึกนิสัยผ่านห้าห้องชีวิต  ในโครงการเด็กดี  V- Star

ใครยังไม่เข้าใจ  สงสัย  โครงการนี้สอนอะไร  ใช้ได้จริงหรือเปล่า
ให้ลองศึกษาจากสมุดบันทึกความดีที่ลูกหลาน  เอามาให้เซ็นรับรอง
หลังจากการทำความดี  ช่วยงานบ้าน  กราบเท้าพ่อแม่ก่อนนอน
หรือเวลาพวกเขาไปปัดกวาดพัฒนาวัดใกล้บ้าน
ไปเป็นประทานกฐินตกค้าง  ไปทำประโยชน์ให้ชุมชน
คงไม่เสียหายอะไร  หากจะไปพิสูจน์  ด้วยการร่วมกิจกรรม

หรืออาจจะฝึกนิสัยร่วมกับพวกเขาด้วยก็ได้Dare เดวิลล์
18  พฤษภาคม 2560
15 ความคิดเห็น:

 1. ความสะอาดกาย สะอาดวาจา และสะอาดใจ เพื่อความสิ้นทุกข์ทั้งปวง เริ่มต้นจากความสะอาดร่างกาย และที่พักอาศัย เป็นวัฒนธรรมที่ดีตามคำสอนของพระบรมศาสดา วัดใดทำได้อย่างนี้ วัดนั้นย่อมมีแต่ความรุ่งเรือง ไม่มีวันเสื่อมเลย

  ตอบลบ
 2. เมื่อสะอาดจนคุ้น ใจของเราก็จะเป็นสมาธิได้ง่าย

  ตอบลบ
 3. ช่วยกันส่งเสริมค่านิยมที่ดีไว้เป็นมาตรฐานสังคมไทย ด้วย
  และต้องมีระเบียบวันัยต่อเวลาในการงานของตนด้วย

  ตอบลบ
 4. นี่คือสิ่งดีๆส่วนหนึ่งที่เราได้จากวัดพระธรรมกาย วัดที่คุณยายสร้างไว้ให้คนทั่วโลกได้มาประพฤติปฏิบัติธรรม เรียนเชิญทุกท่านได้เข้ามาพิสูจน์ด้วยตัวเอง

  ตอบลบ
 5. วัดพระธรรมกาย สอนให้รักความสะอาดเริ่มจากกายสะอาด วาจาสะอาด และใจสะอาดบริสุทธิ์ เมื่อใจใสใจบริสุทธิ์ ทำอะไรก็สำเร็จง่ายๆ(เข้าถึงธรรมภายในสบายๆ)

  ตอบลบ
 6. วัดพระธรรมกาย สอนให้รักความสะอาดเริ่มจากกายสะอาด วาจาสะอาด และใจสะอาดบริสุทธิ์ เมื่อใจใสใจบริสุทธิ์ ทำอะไรก็สำเร็จง่ายๆ(เข้าถึงธรรมภายในสบายๆ)

  ตอบลบ
 7. สาธุครับ กายสะอาด ใจสะอาด

  ตอบลบ
 8. เรื่องความสะอาดใครๆก็ชอบ แต่มันยากตรงไม่มีใครลงมือทำ รักษาความสะอาด ถ้าวัดนี้เค้าสอนได้ก็ยอดเยี่ยมเลย

  ตอบลบ
 9. ความสะอาดภายนอก จะทำให้เกิดความสะอาดภายใน ใจจะเป็นสุข เป็นความสงบเย็น ไม่คิดร้ายกับใคร อันนำไปสู่สันติสุขแห่งโลกนี้

  ตอบลบ
 10. วัดพระธรรมกายสอนทำแต่สิ่งดีๆค่ะ

  ตอบลบ
 11. ความสะอาด เป็นที่มาของสมบัติทั้งปวง และเกิดสิ่งดีๆในชีวิตเอย.

  ตอบลบ
 12. ความสะอาดทำให้เจริญหูเจริญตา รู้สึกปลอดภัย ทำให้เกิดความสงบ เป็นเครื่องหมายของการพัฒนา ดูประเทศพัฒนาแล้วทั้งหลายก็จะเห็นว่าเขามีความสะอาด เป็นระเบียบ มันเป็นเบืองต้นแห่งการพัฒนาคุณภาพคน คุณภาพชีวิต

  ตอบลบ
 13. อนุโมทนา สาธุค่ะ

  ตอบลบ