วันศุกร์ที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2560

พระถูกกำหนดด้วยพระธรรมวินัยพระถูกกำหนดด้วยพระธรรมวินัยไว้อย่างเข้มงวด
จีวรมีได้แค่สองชุด 
อาหารฉันได้แค่สองมื้อ 
นอนที่นอนนุ่มๆแบบชาวบ้านก็ยังไม่ได้  
กุฎิก็ยังถูกจำกัดขนาดด้วยพระวินัย
เมื่อชีวิตพระ ต้องอยู่ภายใต้บทฝึกตนที่เคร่งครัดขนาดนี้
หลวงพ่อธัมมชโยบวชมาเกือบ  50  ปี 
ท่านไม่ต้องการอะไรมากไปกว่าการทำกิจของสมณะหรอกครับ
โยมคิดอย่างไร อย่าไปคิดว่าพระจะคิดอย่างโยมนะครับ
ท่านเป็นอาจารย์ เป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของคนล้านคน
การสร้างศาสนสถานขนาดใหญ่เพื่อรองรับการปฏิบัติธรรมของคนเหล่านั้น 
ก็เป็นเรื่องปกติธรรมดา ไม่แปลก
แค่ตั้งผ้าป่ากองละห้าพัน ด้วยจำนวนลูกศิษย์ที่มี 
ก็สามารถสร้างโครงการพระศาสนาขนาดใหญ่เช่นนั้นได้แล้ว
จึงไม่จำเป็นต้องไปแสวงหาด้วยวิธีการอย่างที่เขากล่าวหาหรอกครับ

Dare Devil

พุทธแท้ พุทธเทียม วัดกันที่คำสอนหรือข้อกล่าวหากันแน่?พุทธแท้ พุทธเทียม วัดกันที่คำสอนหรือข้อกล่าวหากันแน่?
ไม่ว่าจะเป็นการมีโรงเรียนพระปริยัติธรรม
มีพระเปรียญธรรม  9  ประโยค  71  รูป
การที่ศิษยานุศิษย์สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร  50  ล้านจบ
เพียงพอแล้วหรือยัง
ที่จะยืนยันว่า... 
วัดพระธรรมกายเป็นวัดเถรวาทอยู่ภายใต้การปกครองของคณะสงฆ์มหานิกาย
คำว่าพุทธเทียมสำหรับคนไทยคืออะไรกันแน่
ไม่ใช่ศาสนาพุทธ หรือไม่ใช่นิกายเถรวาท
ยึดตามพระไตรปิฎก หรือยึดตามกรอบความคิดที่เคยชิน
นิกายเถรวาท 
ยึดพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าดั้งเดิม
ยึดพระธรรมวินัย พุทธวัจน อริยสัจสี่ การหลุดพ้น (นิพพาน)
ในวัด นอกจากเจดีย์ มีแค่พระพุทธรูปและรูปเหมือนของครูบาอาจารย์ทางธรรม 
คือหลวงปู่สดวัดปากน้ำ และ คุณยายอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูง 
ซึ่งเป็นอาจารย์ของหลวงพ่อธัมมชโยและเป็นผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกาย

ไม่มีดูดวง ไม่มีใบ้หวย ไม่มีเสี่ยงเซียมซี ไม่มีบูชาเคารพผีหรือเทพเจ้าต่างศาสนา
วัดพระธรรมกาย
ถ้าเป็นพระ ส่งเสริมให้เรียนภาษาบาลี 
จนเป็นมหาเปรียญธรรม 
เพื่อศึกษาและเข้าถึงพระธรรมคำสอน
ในภาษาดั้งเดิมจากพระไตรปิฎก
เป็นโยม ให้สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
ว่าด้วยทางสายกลาง อริยสัจ  4   มรรคมีองค์  8
 ซึ่งเป็นหัวใจของพระธรรมคำสอน นำไปสู่หนทางแห่งการหลุดพ้นทั้งสิ้น
ทำให้คน ไม่ว่าจะเป็นลูกศิษย์วัด 
หรือคนที่อ่านข่าววัดพระธรรมกาย รู้ว่าบทสวดนี้มีความสำคัญมากกว่าเป็นปฐมเทศนา 
และเรื่องเล่าในวันอาสาฬหบูชา

ถ้าบิดเบือนก็ต้องปิดหูปิดตาประชาชน ปฏิเสธพระไตรปิฎกซิ 
แล้ววัดพระธรรมกายมีการกระทำไหนเข้าข่ายเช่นนั้นบ้าง?


Dare Devil

มีที่ไหนที่ไม่ยกย่องเจ้าภาพบ้าง ?
มีที่ไหนที่ไม่ยกย่องเจ้าภาพบ้าง 

วัดเชตวันมหาวิหาร ยังตั้งชื่อตามเจ้าเชต (ผู้ร่วมถวาย)
ศาลาการเปรียญยังติดชื่อเจ้าภาพ
พระพุทธรูปยังสลักชื่อผู้บริจาค
วัดพระธรรมกายให้เกียรติเจ้าภาพบ้าง  ผิดตรงไหน?

การยกย่องผู้บริจาค คือยกย่องผู้ทำคุณประโยชน์
ทุกศาสนสถาน ทุกองค์กรการกุศล ขาดเจ้าภาพไม่ได้
กว่าใครสักคนหนึ่งจะบริจาค 
ต้องผ่านการตัดสินใจ ไตร่ตรอง ใคร่ครวญ, 
เพราะมันคือการสละทรัพย์ที่หามาด้วยความยาก
เพื่อประโยชน์ส่วนรวม
องค์กรการกุศลยังมีจดหมายขอบคุณ
หน่วยงานต่างๆยังมีการให้รางวัล
ทอดกฐินผ้าป่า ยังมีประกาศรายนามเจ้าภาพ
แม้กระทั่งงานศพ ยังต้องให้เจ้าภาพเป็นผู้ทอดผ้าบังสุกุล
การได้รับการยกย่องจึงเป็นสิทธิ์ที่ควรได้ ไม่ใช่อภิสิทธิ์ชน
ในวัดพระธรรมกาย มีระบบแบ่งปัน  sharing
ผู้มาปฏิบัติธรรม ได้ใช้อาคารสถานที่ อิ่มท้องจากโรงทานจากเจ้าภาพ
ส่วนเจ้าภาพก็ดีใจ ที่มีคนมาปฏิบัติธรรมทำความดี ในสถานที่ๆตนสร้าง
ใครมีปัจจัยก็บริจาค
นักศึกษานักเรียนก็เป็นอาสาสมัครได้
แบ่งปันในสิ่งที่ตนมี
ยกย่องผู้ทำความดี
นี่แหละสังคมแห่งการแบ่งปันอย่างแท้จริง

วัดใหญ่ เจ้าภาพเยอะ เป็นเรื่องธรรมดา
การติดโบว์เจ้าภาพ นอกจากเป็นการยกย่อง ยังเป็นการจัดระเบียบไปในตัว
ไม่ต้องประกาศรายนามทุกคน แต่คนก็รู้ว่าใครคือเจ้าภาพ


Dare Devil