วันจันทร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2560

เมื่อ...พระเจ้าปเสนทิโกศล พบ พระองคุลีมาล

 สวัสดีผู้อ่านทุกท่านครับ

ทุกครั้งที่มีเหตุการสะเทือนขวัญในสังคม
มักจะมีกระแสเชียร์จากหลายคนให้ประหารผู้กระทำความผิด
ผมจึงขอหยิบยกธรรมเทศนาของพระ ที่เข้ากับเหตุการณ์นี้มาฝากกันครับ

 ในพุทธกาล
มีมหาโจรองคุลิมาล หวังจะเรียนวิชาเป็นเจ้าโลก
ฆ่าคนไปแล้ว 999 คน และคนที่จะฆ่าต่อไป..คือมารดาของตน
พระบรมศาสดาทรงเห็นองคุลีมาลปรากฏในข่ายพระญาณ
จึงเสด็จไปโปรด ในขณะที่องคุลิมาลกำลังพยายามทำมาตุฆ่าตนั่นเอง
พระบรมศาสดาทรงใช้ทั้งพุทธานุภาพ และพระมหากรุณาธิคุณโปรด
จนในที่สุด ยอมทิ้งดาบ ออกบวช ตามเสด็จพระพุทธองค์กลับวัดพระเชตวัน

 ขณะเดียวกันนั้น
พระเจ้าปเสนทิโกศลได้เสด็จเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า
กราบทูลถึงพระราชกรณียกิจที่จะต้องไปปราบองคุลีมาล

พระพุทธองค์ตรัสว่า...
“มหาบพิตร ถ้ามหาบพิตรทอดพระเนตรเห็นองคุลีมาลผู้ปลงผม
และหนวดครองผ้ากาสายะ ออกบวชเป็นบรรพชิต ประพฤติพรหมจรรย์
“มหาบพิตรจักพึงทำกับเขาอย่างไร”

        พระเจ้าปเสนทิโกศลตรัสว่า
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ หม่อมฉันพึงไหว้ พึงลุกรับ
พึงเชื้อเชิญด้วยอาสนะ พึงบำรุงด้วยจีวร บิณฑบาต
เสนาสนะและคิลานเภสัชบริขาร
หรือพึงจัดการรักษาคุ้มครองป้องกันอย่างเป็นธรรม
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ องคุลีมาลนั้นเป็นคนทุศีล มีบาปธรรม
จักมีความสำรวมด้วยศีลปานนี้เชียวหรือ”

        พระพุทธองค์ทรงชี้นิ้วไปทางพระองคุลีมาลซึ่งนั่งอยู่ไม่ไกล
พลางตรัสบอกว่า “มหาราช นั่นไงองคุลีมาล” 

พระราชาทรงตกพระทัย พระโลมชาติชูชัน
เหล่าทหารที่ติดตามถึงกับขนลุกชูชัน สะดุ้งหวาดหวั่นไปตามๆกัน  
พระบรมศาสดาตรัสว่า...
“อย่าทรงกลัวเลยมหาบพิตร องคุลีมาลเป็นผู้ไม่มีภัยต่อใครๆ อีกต่อไปแล้ว” 

เมื่อพระราชาทรงหายกลัวได้เสด็จเข้าไปสนทนากับพระเถระว่า...
“ท่านผู้เจริญ ขอพระคุณเจ้าจงบำเพ็ญสมณธรรมเถิด
ข้าพเจ้าจักทำความขวนขวายในปัจจัย ๔ แด่พระคุณเจ้าเอง”
พลางเปลื้องผ้าคาดเอวถวายพระองคุลีมาล


เราจะเห็นว่า ...
การที่บุคคลใดจะมีวิถีชีวิตที่สมบูรณ์ทั้งเบื้องต้น
ท่ามกลางและเบื้องปลายนั้น เป็นสิ่งที่ทำได้ยาก
กว่าชีวิตจะก้าวข้ามพ้นอุปสรรค จากความทุกข์ยาก
ไปสู่ความสุขอันเป็นอมตะนิรันดร์นั้น
บางครั้งอาจเคยก้าวพลาดจนแทบจะเอาชีวิตไม่รอด
ต้องอาศัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นประทีปเอกของโลก
ชีวิตจะก้าวไปสู่จุดหมายปลายทางได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
 องคุลิมาล มหาโจรที่แม้พระราชากับทหารทั้งกองทัพยังหวาดกลัว
ยังกลับตัวกลับใจได้ในที่สุด

เพราะเหตุนี้
พระพุทธเจ้าจึงได้สอนไม่ให้ผูกเวรกัน
แล้วเราจะได้ไม่มีวิบากกรรมข้ามภพข้ามชาติด้วยครับ


9 ธันวาคม 2560

 Dare เดวิลล์ 

34 ความคิดเห็น:

 1. เวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวร

  ตอบลบ
 2. เวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรกัน ให้ความรักความเมตตา การให้แทน

  ตอบลบ
 3. จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรมีภัยแก่กันและกันเลย
  #เวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวร

  ตอบลบ
 4. จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรมีภัยแก่กันและกันเลย
  #เวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวร

  ตอบลบ
 5. สาธุค่ะ การให้อภัยกันเป็นสิ่งที่ดีเยี่ยมมาก ทำได้แล้วเราสบายใจค่ะ

  ตอบลบ
 6. สาธุค่ะ การให้อภัยกันเป็นสิ่งที่ดีเยี่ยมมาก ทำได้แล้วเราสบายใจค่ะ

  ตอบลบ
 7. อภัยทาน เป็นสิ่งที่ดีที่สุด เราจะได้ไม่ต้องมีวิบากกรรมข้ามภพข้ามชาติ สาธุค่ะ

  ตอบลบ
 8. อภัยทาน เป็นสิ่งที่ดีที่สุด เราจะได้ไม่ต้องมีวิบากกรรมข้ามภพข้ามชาติ สาธุค่ะ

  ตอบลบ
 9. กรรมของท่านที่เจออาจารย์พาลลวงท่านให้ฆ่าคนมากมายจะยืมมือคนอืนฆ่าศิษย์ตนเองแต่บุญเก่าท่านดีคุ้มท่านได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าโปรดท่าน คบคนพาลไม่ดีเลย

  ตอบลบ
 10. จองเวรกันก็ไม่รู้จักจบสิ้น เหมือนพระเทวทัตจองเวรกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อครั้งเกิดเป็นพ่อค้า เหตุเพราะถาดทองคำใบเดียว เราจึงไม่ควรจองเวรกัน

  ตอบลบ
 11. จองเวรกันก็ไม่รู้จักจบสิ้น เหมือนพระเทวทัตจองเวรกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อครั้งเกิดเป็นพ่อค้า เหตุเพราะถาดทองคำใบเดียว เราจึงไม่ควรจองเวรกัน

  ตอบลบ
 12. สังคมประเทศชาติตอนนี้ เราจะดีคนเดียวไม่ได้ เราต้องทำให้คนรอบข้างเราดีไปกับเราด้วย ไปทำหน้าที่กัลยาณมิตรชักชวนทุกคนที่เราเห็นรู้จักให้รู้จักการทำทานรักษาศีลและเจริญภาวนากันนะคะ สิ่งนี้จะช่วยทำให้สังคมเราน่าอยู่และจะอยู่ร่วมกันเป็นสุขและปลอดภัยมากขึ้นค่ะ

  ตอบลบ
 13. การเลิกทำความชั่วเริ่มทำความดี ก็สามารถทำให้ชีวิตมีความสุขในที่สุดได้ค่ะ

  ตอบลบ
 14. ชัดเจนผลของความดีความชั่วที่ส่งผลให้เห็นเป็นบทเรียน

  ตอบลบ
 15. ไม่ก่อเวร ไม่จองเวร เวรย่อมระงับคือไม่มีเวรต่อกัน

  ตอบลบ
 16. สาธุค่ะอย่กให้ผู้หลักผู้ใหญในเมืองนี้ได้กลับใจมารักพระศาสนาเหมือนองคุลีมานบ้างก็จะดีนะค่ะ

  ตอบลบ
 17. กราบอนุโมทนา สาธุเจ้าค่ะ

  ตอบลบ
 18. สาธุ กราบอนุโมทนาบุญ กราบขอบพระคุณเจ้าค่ะ

  ตอบลบ
 19. ความดีชนะทุกสิ่ง แม้แต่คนชั่วร้ายอย่างองคุลีมาร มาร่วมกันสั่งสมความดีกันทุกๆวันอย่างต่อเนื่องนะคะ แล้วเราจะชนะทุกสิ่งตามที่เราปรารถนาในทางอันเป็นกุศล สาธุๆๆค่ะ

  ตอบลบ
 20. การให้อภัย ให้อโหสิกรรม ไม่จองเวรกัน เป็นสิ่งที่ดีที่สุด ในชีวิตการสร้างบารมีเอย.

  ตอบลบ
 21. อนาคตอะไรก็เป็นไปได้อย่างคาดไม่ถึง ทำเวลาปัจจุบันให้ดีกว่าดีที่สุด

  ตอบลบ
 22. สาธุๆ สาธุครับ

  ตอบลบ