วันเสาร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2560

กฎหมาย แปลกๆ !?

สวัสดีผู้อ่านทุกท่านครับ

ผมรู้สึกว่า ช่วงนี้ วงการกฎหมายประเทศไทย 
มีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นเยอะเลยนะครับ

โดยเฉพาะ การออกกฎหมาย
ปกติการออกกฎหมาย ต้องใช้เวลาศึกษาพิจารณากันหลายวันหรือเป็นเดือนๆ 
มีขั้นตอนพิจารณาถึง 3 วาระเพื่อความรอบคอบ
ดูตั้งแต่ความจำเป็น เนื้อหารายมาตรา และมติความเห็นชอบ

ล่าสุด มีการผ่านร่างกฎหมายใหม่
เป็นกฎหมายที่ใช้กับพระสงฆ์
ผ่านร่างรวดเดียวภายในเวลา 1 ชั่วโมงเท่านั้น
แถมผ่านด้วยเสียงเอกฉันท์อีกต่างหาก

เห็นว่าพระสงฆ์ท่านก็ยังงง !
ไม่มีพระรูปไหนรู้มาก่อนเลยว่าโยมจะแก้กฎหมาย !
ถามว่า

1 ชั่วโมง เพียงพอต่อการพิจารณาเนื้อหาและความเหมาะสมของกฎหมาย 
ที่จะนำไปใช้บังคับกับพระสงฆ์ทั่วประเทศอย่างถี่ถ้วนแล้วหรือไม่ ?

1 ชั่วโมง คุณได้ไปปรึกษาพระ เปิดธรรมวินัย 
ศึกษาวิธีปฏิบัติชาวพุทธที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณแล้วหรือยัง ? 

หรือพวกคุณมีหน้าที่เป็นแค่ผู้ผ่านกฎหมาย ? 
กฎหมายที่ใครก็ไม่รู้เขียนสำเร็จรูปเอาไว้แล้วเท่านั้น ?
ถ้ากฎหมายที่ออกมา ขัดศีลธรรม แย้งธรรมวินัย ละเมิดหลักปฏิบัติชาวพุทธ ?
มันจะกลายเป็นว่า กฎหมายนั้น 
ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนเสียเองนะครับ ?

หากกฎหมายเป็นผู้สร้างความเดือดร้อน 
กฎหมายนั้นจะมีความยุติธรรมได้อย่างไร

นี่แหละครับ คือ ผลของการที่ประชาชนไม่รู้จักคนออกกฎหมาย 
คนออกกฎหมายก็ออกกฎหมายโดยไม่รู้จักประชาชนเช่นกัน
@daredevil
7 jan. B.E. 60

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น